WILO:MHIKE ppwater.com WILO:MHIKE ppwater.com

ปั๊ม WILO : PB ppwater.com


ปั๊มน้ำอัตโนมัติ แบบอินเวอร์ทเตอร์ WILO : MHIKE
คุณสมบัติ

- การประหยัดพลังงาน : สามารถประหยัดค่าไฟฟ้า สูงสุดที่ 80 % ด้วยระบบอินเวอร์ทเตอร์
- ง่ายต่ดการซ่อมบำรุง : เมื่อเกิดข้อผิดพลาดจากสาเหตุต่างๆ ปั๊มน้ำจะทำการ Re - Starting ระบบการทำงานอัตโนมัติ
เหมาะสำหรับงาน
- เหมาะกับงานอาคารสูง, โรงเรียน, โรงแรม และอาคารที่อยู่อาศัยต่างๆ
- เหมาะสำหรับงานที่ต้องการ แรงดันน้ำสูงและคงที่
- เหมาะสำหรับงานระบบสปริงเกอร์
 
คุณสมบัติของปั๊มน้ำ WILO : MHIKE Series
WILO:MHIKE-ppwater.com

การฟสมรรถนะของปั๊มน้ำ WILO : MHIKE Series
ปั๊มน้ำ WILO:MHIKE ppwater.com

ปั๊มน้ำ WILO:MHIKE ppwater.com

ปั๊มน้ำ WILO:MHIKE ppwater.com

..