logo
รายละเอียด แท้งค์น้ำสแตนเลส SunRise
แท้งค์น้ำสแตนเลส
แท้งค์น้ำสแตนเลส SunRise มีทั้งหมด 3 รุ่น ซึ่งครอบคลุมสำหรับ การใช้น้ำของบ้านทั่วไป ประกอบด้วยรุ่น S , M , L
แท้งค์น้ำสแตนเลส SunRise ทุกรุ่น น้ำประปาไหลอ่อน ไหลเข้าแท้งค์ได้ โดยน้ำประปาที่แรงดัน มากกว่า 165 ซม. สามารถเข้าแท้งค์ได้เต็ม
และที่แรงดันน้ำประปา มากกว่า 2 เมตร จะสามารถสูบน้ำจากแท้งค์ ไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 ลิตร/นาที โดยน้ำไม่หมดแท้งค์
แท้งค์น้ำสแตนเลส SunRise ทุกรุ่น ได้รับมาตรฐาน มอก.989-2533 มั่นใจได้ในคุณภาพมาตรฐาน
มั่นใจในคุณสมบัติ พิเศษ ที่เหนือกว่า
เข้าชมเวบไซท์ แท้งค์น้ำสแตนเลส SunRise แท้งค์น้ำ click
ดูรายละเอียด น้ำประปาไหลอ่อน เข้าแท้งค์น้ำสแตนเลส SunRise ได้อย่างไร?.แท้งค์น้ำ
ดูคุณสมบัติพิเศษ ของแท้งค์น้ำสแตนเลส SunRise..แทงค์น้ำสแตนเลส คลิ๊ก
ดูคุณสมบัติ ของวาล์วควบคุมระดับน้ำ SunRise..แท้งค์น้ำ
แท้งค์น้ำสแตนเลส SunRise รุ่น S
 แท้งค์น้ำสแตนเลส
แท้งค์น้ำสแตนเลส SunRise รุ่น M
 แท้งค์น้ำสแตนเลส 850
แท้งค์น้ำสแตนเลส SunRise รุ่น L
 แท้งค์น้ำสแตนเลส 1250

 

แท้งค์น้ำสแตนเลส SunRise น้ำประปาไหลอ่อน เข้าแท้งค์ได้
ที่แรงดันน้ำประปา 177 ซม. น้ำไม่เข้าแท้งค์อื่น
แท้งค์น้ำสแตนเลส SunRise สูบน้ำจากแท้งค์ไปใช้
ได้มากกว่า 4 เท่าของความจุสูงสุดของแท้งค์

 

แท้งค์

 

แรงดันน้ำประปา 177 ซม. น้ำไม่เข้าแท้งค์อื่นๆ
SUN RISE
ความจุสูงสุด
1.น้ำเต็มแท้งค์สูบน้ำไปใช้ได้
2.น้ำเข้าแท้งค์หลังจากหมด
รุ่น
(ลิตร)
(ลิตร)
(นาที)
(ลิตร)
(นาที)
S
566
2,700
225
484
66
M
950
4,100
341
790
114
L
1,359
6,100
508
1,176
169
* ที่แรงดันน้ำประปา 2 เมตรขึ้นไป จะสูบน้ำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง น้ำไม่หมดแท้งค์
* สูบน้ำออกที่อัตรา 12 ลิตร / นาที (เทียบเท่ากับการเปิดก๊อกน้ำ 1 ก๊อก)
ตารางแสดงขนาดแท้งค์น้ำสแตนเลส SunRise
รุ่น
เส้นผ่าศูนย์กลาง
สูง
ความจุน้ำสูงสุด
นำน้ำไปใช้ได้จริง
S
70 cm.
165 cm.
566 ลิตร
550 ลิตร
M
88 cm.
170 cm.
950 ลิตร
900 ลิตร
L
108 cm.
170 cm.
1,359 ลิตร
1,300 ลิตร

 

*ปริมาณน้ำที่นำไปใช้ได้จริง คิดจากน้ำเต็มแท้งค์ และไม่จ่ายน้ำเติมเข้าแท้งค์