greentree logo
แท้งค์น้ำ PE GreenTree

pp tank
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิต
วางใจความใสสะอาดของน้ำ ด้วยถังเก็บน้ำ กรีนทรี

 

pp tank ถังบรรจุน้ำ GREENTREE แบบตั้งพื้น ซึ่งผลิตจาก Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) และผสมสาร UV ที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน ที่องค์การอาหารและยา ของสหรัฐอเมริกา (FDA) กำหนดให้ใช้เป็นภาชนะ สามารถบรรจุอาหารและน้ำดื่มได้ โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค
pp tank ถังน้ำ GREENTREE คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยที่ผู้บริโภคจะได้รับ จึงออกแบบให้ ถังบรรจุน้ำมีลักษณะเป็น 2 ชั้น คือ ชั้นใน ซึ่งมีผิวสัมผัสกับน้ำ ใช้วัสดุที่มิได้มีสีเจือปน หรือ สารเคมีทีมีพิษต่อร่างกาย ส่วนด้านนอก ได้รับการออกแบบให้มีความแข็งแรง ทนทาน จึงมีอายุการใช้งานยืนยาว หมดปัญหาเรื่องการเป็นสนิม ทั้งยังประหยัดเนื้อที่ใช้สอยภายในบ้าน คุณจึงมั่นใจได้ว่าน้ำที่ถูกกักเก็บในถังน้ำ GREENTREE จะเป็นน้ำที่สะอาด ปลอดภัย และยังมีหลายขนาดให้เลือก ตามความต้องการ
pe tank std  

 


 

รายละเอียด ของถังน้ำ PE GreenTree
GREENTREE WATER STORAGE TANK MODEL

Model : GTBA

pe tank pe tank

ถังน้ำทรงขวดลอนไซโล (GTBA 500 - 2500 ) ตั้งพื้น

รุ่น ความจุ
(ลิตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง
(เมตร)
ความสูง
(เมตร)
ท่อน้ำเข้า/ออก
(นิ้ว)
ปากถัง
(แมตร)
GTBA 500 500 0.87 1.16 1" 0.40
GTBA 1000 1000 1.03 1.60 1" 0.40
GTBA 2000 2000 1.20 1.73 2" 0.40
GTBA 2500 2500 1.35 1.80 2" 0.40Model : GTTP
มีความพิเศษ คือรุ่น GTTP 700 ขนาดแคบพิเศษ ผ่านได้ทุกประตู
สามารถนำไปวางจุดไหนของบ้านก็ได้

pe tank pe tank pe tank

ถังน้ำทรงกระบอกมีลอน ( GTTP 700 - 1000 ) ตั้งพื้น

รุ่น ความจุ
(ลิตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง
(เมตร)
ความสูง
(เมตร)
ท่อน้ำเข้า/ออก
(นิ้ว)
ปากถัง
(แมตร)
GTTP 700 700 0.72 1.67 1" 0.40
GTTP 1000 1000 1.02 1.50 1" 0.45

 
Model : GTIN

pe tank

ถังน้ำทรงเรียบ ( GTIN 700-1000 ) ตั้งพื้น

 

รุ่น ความจุ
(ลิตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง
(เมตร)
ความสูง
(เมตร)
ท่อน้ำเข้า/ออก
(นิ้ว)
ปากถัง
(แมตร)
GTIN 700 700 0.72 1.67 1" 0.40
GTIN 1000 1000 1.02 1.45 1" 0.45