ถังเก็บน้ำบนดิน CHABA

ถังเก็บน้ำบนดิน CHABA

ถังเก็บน้ำบนดิน CHABA
ถังเก็บน้ำปลอดแบคทีเรีย จาก กรีนทรี

ถังเก็บน้ำบนดิน CHABA

ถังเก็บน้ำบนดิน CHABA

ถังเก็บน้ำกรันทรี CHABA มีสารซิลเวอร์ไอออน (Ag+)
ผสมการซิลเอวร์ไอออน ทั่วชั้นในของถัง ป้องกัน และยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียภายในถังน้ำ
ได้รับการรับรองความปลอดภัยในการอุปโภคและบริโภค
จากองค์การ FDA สหรัฐอเมริกา

ถังเก็บน้ำบนดิน CHABA

ถังเก็บน้ำบนดิน CHABA

ท่อน้ำเข้าถังซ่อนภายในตัวถัง สวยงาม อุปกรณ์เกรดคุณภาพมาตรฐาน
ถังเก็บน้ำบนดิน CHABA

 

การตืดตั้งท่อเข้ากับถังเก็บน้ำ CHABA
ถังเก็บน้ำบนดิน CHABA

 

ขนาด ถังเก็บน้ำบนดิน CHABA
ถังเก็บน้ำบนดิน CHABA

สีเก็บน้ำบนดิน CHABA
ถังเก็บน้ำบนดิน CHABA