ถังเก็บน้ำบนดินตรา "แอ็ดวานซ์" รุ่น Leelawadee
 
ถังเก็บน้ำบนดินตรา "แอ็ดวานซ์" รุ่น Leelawadee
ผลิตจากวัสดุโพลิเมอร์ Elixir ไม่เป็นตะไคร่
 
ถังเก็บน้ำบนดินตรา "แอ็ดวานซ์" รุ่น Leelawadee
 
ถังเก็บน้ำบนดินตรา "แอ็ดวานซ์" รุ่น Leelawadee1
 
สีถังเก็บน้ำบนดินตรา "แอ็ดวานซ์" รุ่น Leelawadee

ถังเก็บน้ำบนดินตรา "แอ็ดวานซ์" รุ่น Leelawadee มีห้าสีให้เลือก

 

part ถังเก็บน้ำบนดินตรา "แอ็ดวานซ์" รุ่น Leelawadee

.ถังเก็บน้ำบนดินตรา "แอ็ดวานซ์" รุ่น ลีลาวดี ท่อน้ำเข้า-ออก ผลิตจากโลหะเกรดพิเศษ
ฝาถังออกแบบสวยงาม กลมกลืนกับลวดลาย ฝาปิดสนิทป้องกันฝุ่น และแมลง
 
 
คุณสมบัติ .ถังเก็บน้ำบนดินตรา "แอ็ดวานซ์" รุ่น ลีลาวดี 
 
.ถังเก็บน้ำบนดินตรา "แอ็ดวานซ์" รุ่น ลีลาวดี  prop1 .. .ถังเก็บน้ำบนดินตรา "แอ็ดวานซ์" รุ่น ลีลาวดี prop2
 
.ถังเก็บน้ำบนดินตรา "แอ็ดวานซ์" รุ่น ลีลาวดี prop3 .. .ถังเก็บน้ำบนดินตรา "แอ็ดวานซ์" รุ่น ลีลาวดี prop4
 
.ถังเก็บน้ำบนดินตรา "แอ็ดวานซ์" รุ่น ลีลาวดี prop5 .. .ถังเก็บน้ำบนดินตรา "แอ็ดวานซ์" รุ่น ลีลาวดี prop6
 
 
ขนาด .ถังเก็บน้ำบนดินตรา "แอ็ดวานซ์" รุ่น ลีลาวดี 
.ถังเก็บน้ำบนดินตรา "แอ็ดวานซ์" รุ่น ลีลาวดี size1
 
 
.ถังเก็บน้ำบนดินตรา "แอ็ดวานซ์" รุ่น ลีลาวดี advanced1

... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...