ถังบำบัดน้ำเสีย P&S

ถังบำบัดน้ำเสีย P&S  
ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดบำบัดรวมแบบมีส่วนเกรอะ (Septic) และส่วนกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) อยู้ในถังเดียวกัน
น้ำทิ้งจากอาคาร ที่พักอาศัยจะไหลผ่านส่วนเกรอะก่อน เพื่อเป็นการบำบัดเบื้องต้น
ซึ่งจะทำหน้าที่ย่อยสลาย ลดปริมาณตะกอนออกจากส่วนที่เป็นของเหลว
ไหลเข้าสู่ส่วนกรองไร้อากาศ ซึ่งจะมีชีวภาพ (Media) เป็นที่จับของแบคทีเรียทำหน้าที่ย่อยสลายอีกชั้นหนึ่ง
 
ถังบำบัดน้ำเสีย P&S 1

ถังบำบัดน้ำเสีย P&S มีขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม ตั้งแต่ ขนาดความจุ 600 ลิตร ถึง 6,000 ลิตร 

ถังบำบัดน้ำเสีย P&S ออกแบบเพื่อประสิทธิภาพำสูงสุด และความแข็งแรงคงทน ด้วยลวดลายเสริมความแข็งแรง เพิ่มความสวยงาม ใช้งานสะดวก พร้อมอุปกรณ์ ประกอบคุณภาพสูง

58 ps septic Spec1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

ถังบำบัดน้ำเสีย P&S 2

ถังบำบัดน้ำเสีย P&S Spec2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

ถังบำบัดน้ำเสีย P&S 3

ถังบำบัดน้ำเสีย P&S Spec3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

ภาพภายในถังบำบัดน้ำเสีย P&S  

58 ps septic Prop1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

การติดตัั้ง และโครงสร้างภายในถังบำบัดน้ำเสีย P&S  

ถังบำบัดน้ำเสีย P&S  Prop3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

ถังบำบัดน้ำเสีย P&S  Prop2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _