ปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น  KQ200, KQ400 และ KQ800

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น KQ200, KQ400  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น KQ800

เปํนปั๊มน้ำบ้าน , ปั๊มน้ำอัตโนมัติ  ทำงานต่อเนื่องขณะเปิดน้ำ ให้แรงดันคงที่ จ่ายน้ำได้มาก เงียบสุดๆ ประหยัดไฟ

สำหรับงานปั๊มน้ำบ้านทั่วไป ตัั้งแต่บ้านขนาดเล็ก ถึงบ้านขนาดใหญ่

 

 

สเปคปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น  KQ200, KQ400 และ KQ800

สเปคปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น KQ200, KQ400 และ KQ800

spec ปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น KQ200, KQ400 และ KQ800

 

 

กราฟประสิทธิภาพปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น  KQ200, KQ400 และ KQ800

Pump curve ปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น KQ200, KQ400 และ KQ800

 

 *************************************

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น  KQ200S, KQ400S และ KQ800S

เสื้อปั๊มสแตนเลส

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น KQ200S, KQ400S 

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ KQ200S, KQ400S, KQ800S เสื้อปั๊มทำด้วยสแตนเลส ให้น้ำที่สะอาดมากกว่้า
ทำงานต่อเนื่องขณะเปิดน้ำ ให้แรงดันคงที่ จ่ายน้ำได้มาก เงียบสุดๆ ประหยัดไฟ

สำหรับงานปั๊มน้ำบ้านทั่วไป ตัั้งแต่บ้านขนาดเล็ก ถึงบ้านขนาดใหญ่
ที่ต้องการคุณภาพน้ำสะอาดมากกว่าปั๊มทั่วไป

  

สเปคปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น  KQ200S, KQ400S และ KQ800S

สเปคปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น KQ200S, KQ400S และ KQ800S

txt KQspec

 

 

กราฟประสิทธิภาพปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น  KQ200S, KQ400S และ KQ800S

Pump curve ปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น KQ200, KQ400 และ KQ800

 

 *************************************

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น  KQ200N, KQ400N 

เสื้อปั๊ม Noryl Polymer

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น KQ200N, KQ400N

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น KQ200N, KQ400N และ KQ800N 

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ KQ200N, KQ400N เสื้อปั๊มทำด้วย Noryl Polymer น้ำหนักเบา ทนทาน
ทำงานต่อเนื่องขณะเปิดน้ำ ให้แรงดันคงที่ จ่ายน้ำได้มาก เงียบสุดๆ ประหยัดไฟ

สำหรับงานปั๊มน้ำบ้านทั่วไป ตัั้งแต่บ้านขนาดเล็ก ถึงบ้านขนาดใหญ่
ที่ต้องการคุณภาพน้ำสะอาด ปราศจากสนิม

  

สเปคปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น  KQ200N, KQ400N , KQ80N

สเปคปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น KQ200N, KQ400N , KQ80N

 

 

กราฟประสิทธิภาพปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น  KQ200N, KQ400N 

กราฟประสิทธิภาพปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น KQ200S, KQ400S

สเปควัสดุ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น  KQ200N, KQ400N 

สเปควัสดุ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น KQ200N, KQ400N

 

 *************************************

ปั๊มน้ำร้อนอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น  KQ-V

เสื้อปั๊มสแตนเลส KQ200SV, KQ400SV, KQ800SV

เสื้อปั๊มเหล็กหล่อ KQ200V, KQ400V, KQ800V

เสื้อปั๊ม Noryl Polymer KQ200NV, KQ400NV, KQ800NV

 

ปั๊มน้ำร้อนอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น KQ-V 

ปั๊มน้ำร้อนอัตโนมัติ KQ200V, KQ400V, KQ800V สำหรับงานปั๊มน้ำร้อนโดยเฉพาะ ใช้งานที่อุณหภูมิน้อสูงสุด 90 องศา C
ทำงานต่อเนื่องขณะเปิดน้ำ ให้แรงดันคงที่ จ่ายน้ำได้มาก เงียบสุดๆ ประหยัดไฟ

สำหรับงานปั๊มน้ำร้อนทั่วไป ตัั้งแต่บ้านขนาดเล็ก ถึงบ้านขนาดใหญ่
ที่ต้องการส่งน้ำร้อน อุณหภูมิสูงกว่าปกติ

มีให้แลือก 3 ขนาด : 200 ว้ตต์, 400 วัตต์ , 800 วัตต์ 

3 แบบ : เสื้อปั๊มเหล็กหล่อ, เสื้อปั๊มสแตนเลส, เสื้อปั๊ม Noryl Polymer 

เสื้อปั๊มสแตนเลส KQ200SV, KQ400SV, KQ800SV

เสื้อปั๊มเหล็กหล่อ KQ200V, KQ400V, KQ800V

เสื้อปั๊ม Noryl Polymer KQ200NV, KQ400NV, KQ800NV

  

สเปคปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น  KQ200V, KQ400V และ KQ800V

สเปคปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น KQ200V, KQ400V และ KQ800V

 

 

กราฟประสิทธิภาพปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น  KQ200V, KQ400V และ KQ800V

Pump curve ปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น KQ200, KQ400 และ KQ800

 

 *************************************

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น  KQ400NU, KQ800NU 

เสื้อปั๊ม Noryl Polymer ใบพัดสแตนเลส

 

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น KQ400NU, KQ800NU  

ปั๊มน้ำอัตโนมัติ KQ400NU, KQ800NU เสื้อปั๊มทำด้วย Noryl Polymer ใบพัดสแตนเลส น้ำหนักเบา ทนทาน
ทำงานต่อเนื่องขณะเปิดน้ำ ให้แรงดันคงที่ จ่ายน้ำได้มาก เงียบสุดๆ ประหยัดไฟ

สำหรับงานปั๊มน้ำบ้านทั่วไป ตัั้งแต่บ้านขนาดเล็ก ถึงบ้านขนาดใหญ่
ที่ต้องการคุณภาพน้ำสะอาด ปราศจากสนิม

  

สเปคปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น  KQ800NU, KQ400NU 

สเปคปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น KQ800NU, KQ400NU

สเปคปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น KQ800NU, KQ400NU

 

 

กราฟประสิทธิภาพปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น  KQ800NU, KQ400NU

กราฟประสิทธิภาพปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น KQ200S, KQ400S

สเปควัสดุ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น  KQ800NU, KQ400NU

สเปควัสดุ ปั๊มน้ำอัตโนมัติ KIKAWA รุ่น KQ800NU, KQ400NU

 

 *************************************