logo
รายละเอียด แท้งค์น้ำสแตนเลส SunRise
แท้งค์น้ำสแตนเลส
แท้งค์น้ำสแตนเลส SunRise มีทั้งหมด 3 รุ่น ซึ่งครอบคลุมสำหรับ การใช้น้ำของบ้านทั่วไป ประกอบด้วยรุ่น S , M , L
แท้งค์น้ำสแตนเลส SunRise ทุกรุ่น น้ำประปาไหลอ่อน ไหลเข้าแท้งค์ได้ โดยน้ำประปาที่แรงดัน มากกว่า 165 ซม. สามารถเข้าแท้งค์ได้เต็ม
และที่แรงดันน้ำประปา มากกว่า 2 เมตร จะสามารถสูบน้ำจากแท้งค์ ไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 ลิตร/นาที โดยน้ำไม่หมดแท้งค์
แท้งค์น้ำสแตนเลส SunRise ทุกรุ่น ได้รับมาตรฐาน มอก.989-2533 มั่นใจได้ในคุณภาพมาตรฐาน
มั่นใจในคุณสมบัติ พิเศษ ที่เหนือกว่า
เข้าชมเวบไซท์ แท้งค์น้ำสแตนเลส SunRise แท้งค์น้ำ click
ดูรายละเอียด น้ำประปาไหลอ่อน เข้าแท้งค์น้ำสแตนเลส SunRise ได้อย่างไร?.แท้งค์น้ำ
ดูคุณสมบัติพิเศษ ของแท้งค์น้ำสแตนเลส SunRise..แทงค์น้ำสแตนเลส คลิ๊ก
ดูคุณสมบัติ ของวาล์วควบคุมระดับน้ำ SunRise..แท้งค์น้ำ
แท้งค์น้ำสแตนเลส SunRise รุ่น S
 แท้งค์น้ำสแตนเลส
แท้งค์น้ำสแตนเลส SunRise รุ่น M
 แท้งค์น้ำสแตนเลส 850
แท้งค์น้ำสแตนเลส SunRise รุ่น L
 แท้งค์น้ำสแตนเลส 1250

 

แท้งค์น้ำสแตนเลส SunRise น้ำประปาไหลอ่อน เข้าแท้งค์ได้
ที่แรงดันน้ำประปา 177 ซม. น้ำไม่เข้าแท้งค์อื่น
แท้งค์น้ำสแตนเลส SunRise สูบน้ำจากแท้งค์ไปใช้
ได้มากกว่า 4 เท่าของความจุสูงสุดของแท้งค์

 

แท้งค์

 

แรงดันน้ำประปา 177 ซม. น้ำไม่เข้าแท้งค์อื่นๆ
SUN RISE
ความจุสูงสุด
1.น้ำเต็มแท้งค์สูบน้ำไปใช้ได้
2.น้ำเข้าแท้งค์หลังจากหมด
รุ่น
(ลิตร)
(ลิตร)
(นาที)
(ลิตร)
(นาที)
S
566
2,700
225
484
66
M
950
4,100
341
790
114
L
1,359
6,100
508
1,176
169
* ที่แรงดันน้ำประปา 2 เมตรขึ้นไป จะสูบน้ำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง น้ำไม่หมดแท้งค์
* สูบน้ำออกที่อัตรา 12 ลิตร / นาที (เทียบเท่ากับการเปิดก๊อกน้ำ 1 ก๊อก)
ตารางแสดงขนาดแท้งค์น้ำสแตนเลส SunRise
รุ่น
เส้นผ่าศูนย์กลาง
สูง
ความจุน้ำสูงสุด
นำน้ำไปใช้ได้จริง
S
70 cm.
165 cm.
566 ลิตร
550 ลิตร
M
88 cm.
170 cm.
950 ลิตร
900 ลิตร
L
108 cm.
170 cm.
1,359 ลิตร
1,300 ลิตร

 

*ปริมาณน้ำที่นำไปใช้ได้จริง คิดจากน้ำเต็มแท้งค์ และไม่จ่ายน้ำเติมเข้าแท้งค์

 


แท้งค์น้ำสเตนเลสตราเพชร
 
แท้งค์น้ำสเตนเลสตราเพชร
แท้งค์น้ำสเตนเลส ตราเพชร
แท้งค์น้ำสเตนเลส ตราเพชร
 
 

แท้งค์น้ำสเตนเลส ตราเพชร รุ่น DMCB (รุ่นพื้นนูน)

แท้งค์น้ำสเตนเลส ตราเพชร

แท้งค์น้ำสเตนเลส ตราเพชร

ขนาดแท้งค์น้ำสเตนเลส ตราเพชร DMCB (รุ่นพื้นนูน)

แท้งค์น้ำสเตนเลส ตราเพชร DMCB

 

แท้งค์น้ำสเตนเลส ตราเพชร รุ่น DMCX (รุ่นพื้นนูนทรงสูง)

แท้งค์น้ำสเตนเลส ตราเพชร DMCBX

 

ขนาดแท้งค์น้ำสเตนเลส ตราเพชร DMCX (รุ่นพื้นนูนทรงสูง)

ขนาดแท้งค์น้ำสเตนเลส ตราเพชร DMCBX (รุ่นพื้นนูนทรงสูง)

************************************************************

แท้งค์น้ำสเตนเลส ตราเพชร รุ่น DMFL (รุ่นพื้นเรียบ)

แท้งค์น้ำสเตนเลส ตราเพชร DMB (รุ่นพื้นเรียบ)

แท้งค์น้ำสเตนเลส ตราเพชร DMB (รุ่นพื้นเรียบ)

ขนาดแท้งค์น้ำสเตนเลส ตราเพชร รุ่น DMFL (รุ่นพื้นเรียบ)

แท้งค์น้ำสเตนเลส ตราเพชร DMB (รุ่นพื้นเรียบ)

*******************************************************************

แท้งค์น้ำสเตนเลส ตราDMB รุ่นAMCB (รุ่นพื้นนูน)

แท้งค์น้ำสเตนเลส ตราเพชร DMB (รุ่นพื้นเรียบ)

แท้งค์น้ำสเตนเลส ตราเพชร DMB (รุ่นพื้นเรียบ)

ขนาดแท้งค์น้ำสเตนเลส ตราDMB รุ่นAMCB (รุ่นพื้นนูน)

แท้งค์น้ำสเตนเลส ตราเพชร DMB (รุ่นพื้นเรียบ)

ขนาดแท้งค์น้ำสเตนเลส ตราDMB รุ่นAMCX (รุ่นพื้นนูน ทรงสูง)

แท้งค์น้ำสเตนเลส ตราเพชร DMB (รุ่นพื้นเรียบ)

************************************************************

แท้งค์น้ำสเตนเลส ตราเพชร มุ่งมั่นและคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ด้วยการได้รับสิทธิแต่ผู้เดียวในประทเศไทย ในการนำวัสดุสเตนเลส เกรด NSSC180
ของบริษัท NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL COPORATION บริษัทผลิตเหล็กชั้นนำของญี่ปุ่น
มาผลิตเป็น แท้งค์น้ำสเตนเลส รุ่น BLUE DIAMOND
- วัสดุสเตนเลสเกรด NSSC180 มีคุณสมบัติทนการกัดกร่อนได้ดี ไม่แตกต่างกับ สเตนเสสตีล 18-8 (AISI 304)
- มาตรฐานความหนาวัสดุสเตนเลส ที่อยู่ในระดับ Premium เช่นเดียวกับที่ใช้ผลิตแท้งค์สเตนเลส ตราเพชร
- เป็นอีกทางเลือกของลูกค้าที่ต้องการความคุ้มค่า, ประหยัดและเหมาะสมในการเลือกใช้
 
การติดตั้งแท้งค์น้ำแบบต่างๆ
การติดตั้งระบบน้ำแข้าแท้งค์น้ำ แบบ 2 ระบบ
การติดตั้งแท้งค์น้ำ 2 ระะบบ
 
การติดตั้งระบบน้ำแข้าแท้งค์น้ำ แบบ 3 ระบบ
การติดตั้งระบบน้ำแข้าแท้งค์น้ำ แบบ 3 ระบบ
 
การติดตั้งระบบน้ำแข้าแท้งค์น้ำ แบบ 4 ระบบ
การติดตั้งระบบน้ำแข้าแท้งค์น้ำ แบบ 4 ระบบ
 
แท้งค์น้ำสเตนเลสตราเพชร
 
แท้งค์น้ำสเตนเลสตราเพชร
 
คุณสมบัติแท้งค์น้ำสเตนเลสตราเพชร
แท้งค์น้ำสเตนเลส ตราเพชร

แท้งค์น้ำสเตนเลสตราเพชร

ขาถังมีความแข็งแรง และสามาถรองรับน้ำหนักได้อย่างดีเยี่ยม 

 คุณสมบัติ แท้งค์น้ำสเตนเลส ตราเพชร

แท้งค์น้ำสเตนเลสตราเพชร 

ฝาถัง และฝาปิด ผลิตด้วยการปั๊มขึ้นรูปชิ้นเดียวไร้รอยต่อ

มีความแข็งแรงสูง

 คุณสมบัติ แท้งค์น้ำสเตนเลส ตราเพชร

 ด้วยคุณสมบัติด้านความสะอาด และความปลอดภัยของสเตนเลส

จึงมั่นใจได้ว่าน้ำดื่มที่บรรจุอยู่จะมีความสะอาด

และปลอดภัยต่ดการใช้งาน

คุณสมบัติ แท้งค์น้ำสเตนเลส ตราเพชร

ขาตั้งแท้งค์น้ำสเตนเลสตราเพชร

ผลิตจากสเตนเลสสตีลเกรดเดียวกับตัวถัง ดีไซน์สวยงาม

แนวเชื่อมแข็งแรงด้วยกระบวนการ TIG WELDING

คุณสมบัติ แท้งค์น้ำสเตนเลส ตราเพชร

ถังน้ำสเตนเลสตราเพชรผลิตจากสเตนเลสสตีล ชนิดผิวมันวาวสูง 

ให้ความสวยงาม

และคุณสมบัติด้านการต้านทานการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม

 คุณสมบัติ แท้งค์น้ำสเตนเลส ตราเพชร

แท้งค์น้ำสเตนเลสตราเพชร

 ดีไซน์ลอนใหม่ให้สามารถรับแรงดันน้ำ และการบรรจุที่ดียิ่งขึ้น

ตอบสนองทุกการใช้งาน


มีบริการติดตั้ง โดยช่างมืออาชีพ

ใช้อุปกรณ์มาตรฐาน คุณภาพสูง

รับประกันผลงาน

Stainless Steel Tank
แท้งค์น้ำสเตนเลส เป็นแท้งค์เก็บน้ำที่ได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้ใช้
เนื่องจากความสะดวกในการติดตั้ง ความสะอาด สวยงาม และทนทาน อายุการใช้งานนาน
ข้อดีของถังเก็บน้ำสแตนเลส คือตัวแท้งค์ทำด้วยสแตนเลส ซึ่งเป็นวัสดุที่คงทน ทนแดด ทนฝน
สวยงาม สะอาด ทำความสะอาดง่าย น้ำหนักถังน้อย ไม่เกิดกลิ่น เมื่อเก็บน้ำไว้นาน
การขนส่ง เคลื่อนย้ายทำได้สะดวก
มีหลายขนาดให้เลือก ตั้งแต่ขนาด 350 ลิตร - 4,000 ลิตร บางแบบทำถึงขนาด 6,000 ลิตร
ใช้สำหรับเป็นถังเก็บน้ำบนดิน ซึ่งสามารถใช้เป็นถังเก็บน้ำดื่มได้อย่างปลอดภัย
การเลือกขนาดแท้งค์น้ำ ให้เหมาะกับการใช้งาน click1
เลือกวัสดุที่ใช้ทำแท้งค์น้ำ ให้เหมาะกับการใช้งาน click2
การติดตั้งแท้งค์น้ำ click1
แท้งค์น้ำนแตนเลส SunRise
PP Water บริการติดตั้ง แท้งค์น้ำปั๊มน้ำ click2
ติดตั้งปั๊มน้ำ แท้งค์น้ำกับ PP Water ดีกว่าที่อื่นอย่างไร? click1
คลิ๊ก ที่รูปภาพสินค้าที่ต้องการดูรายละเอียด

มีบริการติดตั้ง แท้งค์น้ำสเตนเลส โดยช่างมืออาชีพ
ใช้อุปกรณ์มาตรฐาน คุณภาพสูง
รับประกันผลงาน

 

แท้งค์น้ำสแตนเลส โดยทั่วไปมีการเรียกกันหลากหลายชื่อ :
แท้งค์ น้ำ , แท้งน้ำ , แท้งค์น้ำสแตนเลส , แท้งน้ำสแตนเลส , แท้งค์น้ำสเตนเลส , แท้งน้ำสเตนเลส , ถังน้ำสแตนเลส , ถังเก็บน้ำสแตนเลส , ถังน้ำสเตนเลส , ถังเก็บน้ำสเตนเลส เนื่องจากในภาษาไทยมีคำที่ใช้เรียกภาชนะใส่น้ำหลายคำ และคำว่าสแตนเลสเป็นคำพ้องเสียงจากภาษาอังกฤษ ซึ่งมาจากคำว่า Stainless Steel ซึ่งแปลว่า เหล็กไร้สนิม ทำให้มีการเรียกเป็นสแตนเลสบ้าง สเตนเลสบ้าง
ในทางอุตสาหกรรม มี Stainless Steel มีมาตรฐานสำหรับอ้างอิงหลายมาตรฐาน โดยมาตรฐานที่นิยมใช้เช่น ASTM , DIN , JIS และในแต่ละมาตรฐานจะมี Stainless Steel หลายเกรด ซึ่งสามารถเทียบเคียงข้ามมาตรฐานกันได้คร่าวๆ
Stainless Steel ที่นิยมใช้ททั่วไปคือเกรด Stainless Steel 304 ตามมาตรฐาน ASTM หรือเกรด 18-8 ตามมาตรฐาน DIN ซึ่งเป็น Stainless Steel เกรดที่ทนทานต่อสภาวะอากาศ การใช้งานที่วไปได้ดีพอสมควร แต่จะไม่ทนเกลือ , น้ำทะเล , น้ำกร่อย
Stainless Steel เกรดที่ดีมากขึ้น ทนทานต่อการกัดกรอ่นมากขึ้นก็เป็นเกรด Stainless Steel 316 , Stainless Steel 316L ซึ่งนิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และมีราคาสูงขึ้นด้วย
---------------------
< Home >
www.ppwater.com

แท้งค์น้ำสแตนเลส ADVANCE ผลิตด้วยระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001 : 2000
แท้งค์น้ำสแตนเลส ADVANCED มี 2 แบบคือ
1. แบบธรรมดา ผิวแท้งค์เรียบ ขึ้นลอนตามแนวเส้นรอบวง
2. แบบใหม่ ผิวแท้งค์ขึ้นลายระหว่างลอน เพิ่มความสวยงาม แปลกตา

advance ss tank
แท้งค์สแตนเลส แบบธรรมดา ผิวเรียบ


แท้งค์สแตนเลส แบบธรรมดา มี 2 รุ่นคือ
1. แอดวานซ์แดง มีมาตรฐาน มอก. ความหนาสแตนเลส 0.6 มม.
2.แอดวานซ์ เขียว ไม่มีมาตรฐาน มอก.
ความหนาสแตนเลส 0.5 มม.

"แอ็ดวานซ์แดง" เป็นแท้งค์น้ำสแตนเลสซึ่งผลิตตามมาตรฐาน มอก.ที่ 989-2533
โดยผลิตจากวัสดุสเตนเลส เกรด 18-8 ชนิดผิวเงา ซึ่งเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน
เพิ่มความมั่นใจยิ้งขึ้น ด้วยการรับประกันคุณภาพถึง 5 ปีเต็ม"แอ็ดวานซ์เขียว" เป็นแท้งค์น้ำสแตนเลส เพื่อเข้ากับยุคสมัยของค่าเงินบาทลอยตัว
ขอแนะนำ แท้งค์น้ำราคาประหยัด แต่รับประกันคุณภาพ ถึง 5 ปีเต็ม
เป็นถังที่ผลิตจากวัสดุสเตนเลส เกรด 18-8 เช่นเดียวกัน
ต่างกันแต่เพียงชนิดของวัสดุ เป็นแบบผิวด้าน

ขนาดแท้งค์ก้นนูน